Treverk som materiale

TREVERK ER ET LEVENDE MATERIALE
Fuktigheten i bolighus varierer mye i løpet av et år. Og kan gjøre at det oppstår små sprekker og evt. ujevnheter i overflatene. Dette er naturlig ved bruk av heltre.

For å redusere sannsynligheten for at dette skal skje, er det viktig med minst mulig varmekilder i nærhet av trappa. Som for eksempel varmepumpe. Innbygging av trapp med vegger er ikke anbefalt i denne sammenheng. Spesielt hvis det er varme i gulvet, eller om man tenker å bruke rommet under trappa som teknisk rom.
Personvern