Måltaking

Når du som kunde har sett deg ut en trapp du ønsker , eller ønsker å få innspill til hvilke modeller og typer trapp som passer hjemme hos deg, kommer vi for å ta mål av rommet trappen skal stå i.

Vi ønsker som oftest å ta disse målene selv, for å være helt sikre på at det blir rikitg. I noen tilfeller kan vi gjøre unntak hvis vi har god dialog med snekker.
Hva må være klart til måltaking?
 • Ryddig trapperom
 • Ferdig kledde, og helst ferdig sparkla vegger og vekselkant.
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvaret for målene.
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt.
 • Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
 • Eventuelt skjulte rør må påvises av kunde ettersom vanger, håndlister og stolper festes til vegg og stendere. Min 40 mm tilgjengelig skruefeste.
 • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater ihht. normalkrav i NS 3420.
Gode råd til trapperommet
 • Det bør ikke legges varme i gulv under trapp.
 • Varmepumpe under trapp frarådes.
 • Trapp bør ikke klees inn (egne rom under trapp)
Personvern