Krav til trapperommet


Trappeløp
Etter gjeldende forskrifter skal inntrinnet være minimum 25 cm i ganglinjen.
Ganglinjen skal ligge minst 30 cm fra trappens ytre begrensning.
For at trappen skal bli best mulig å gå i, bør summen av 2 opptrinn og 1 inntrinn være mellom 60 og 64 cm. og helst så nære 63 cm som mulig.
Stigningsvinkelen bør samtidig være mellom 30 og 36 grader.  

Nedenfor ser du vår anbefaling av minste totale veggvangelengde for trapper med bredde mellom 90 og 100 cm.
Det er da tatt utgangspunkt i at trappen har 14 opptrinn, noe som er vanlig for en etasjehøyde på opp til ca 270 cm.
Trenger du flere trinn, er det bare å legge til 25 cm pr trinn i tillegg til den anbefalte totallengden.
Eller kanskje du trenger færre trinn. Da trekker du i fra 25 cm pr trinn.
 
Det er mange andre måter å kunne konstruere en trapp på.
Dette er bare noen basis eksempler.


Personvern